Neden E-GÜVEN

 • Türkiye'nin ilk Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı olması
 • Türkiye’nin ilk Mobil İmza Hizmet Sağlayıcısı olması (Turkcell Mobil İmza)
 • Türkiye’de elektronik ortamda Fikri Hakları Koruma Hizmeti veren ilk kurum olması (Tasdix)
 • Türkiye’nin en çok Nitelikli Elektronik Sertifika üreten ESHS’si olması
 • Türkiye’nin her yerinde kurulum hizmeti veren ESHS olması
 • Kimlik tespiti işlemini notere gitmeye zorunlu tutmadan, elemanlarınca, size gelerek yapması
 • Yenilikçi ve geleceğe dönük projeler üretmesi
 • Vakıf şirketi olmanın getirdiği sorumluluk ve güven bilinci
 • Yüksek güvenlik isteyen finansal uygulamalarda tercih edilen kurum olması
 • TSE'den TS 17799–2 BGYS (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) belgesini alan ilk şirket olması
 • Türkiye Bilişim Vakfı'nın kurmuş olduğu bir şirket olarak, TBV'nin bilişimin Türkiye'de yaygınlaşması yolundaki misyon ve vizyonuna uygun hizmet politikası
 • Danışmanlıktan işletime uzanan tüm değer zinciri boyunca hizmet sunumu
 • Türkiye'de e-imza öncesinde de bu yoldaki bilinçlenmede önemli görevler üstlenmesi
 • E-imza konusunda önemli ve kabul görmüş bir bilgi ve beceri merkezi olması
 • Kendi çözümlerini değil, müşteriye en uygun çözümleri önermesi
 • Müşteri gereksinimlerine göre sistem entagratörü rolünü üstlenmesi
 • Türkiye'nin önemli kurumlarıyla işbirliği yaparak anahtar teslim çözümler üretmesi
 • Türkiye'de en yaygın müşteri ağına sahip olması
 • Bireylere ve kurumlara yönelik esnek ve avantajlı fiyatlama politikası
 • E-imza konusunda her türlü hukuki ve teknik eğitimleri vermesi
 • Kurulum sonrası kaliteli destek
 • Bilgilendirici ve yönlendirici web arayüzü
 • Düşük maliyetli, yüksek performanslı ve sürekliliği olan servis yapısı
 • Farklı gereksinimlere uygun e-imza projelerinde çözüm ve hizmetler
 • Geleceğin güvenlik teknolojileri üzerine kurgulanmış bir altyapı üzerinden hizmet sunumu
 • Müşteriye ulaşmada farklı kanalların kullanımı
 • Türkiye'de EAL4+ güvenlik belgesine sahip sertifika süreç yönetimi yazılımı kullanan ESHS olması
 • Olağanüstü durumlarda güvenliğin ve hizmet devamlılığının tek merkezden sağlanması
 • Kaliteli ve güvenli nitelikli elektronik sertifika hizmeti
 • Yerinde eğitim hizmeti
 • Büyük şehirlerde hızlı ve güvenli VIP hizmeti
 • Yardım Masasından güncel yazılım dosyalarına erişebilme imkanı
 • Kullanıcıya farklı akıllı kart ve akıllı kart okuyucu tercih edebilme imkanı sunması
 • Farklı kurum ve projeler ile e-imza'nın yaygınlaşmasına çalışması
 • Satın alınan e-imzanın birden farklı hizmette/projede kullanım imkanı
 • Türkiye'nin seçkin bankalarında e-imza kullanım kolaylığı ve yüksek güvenlik
 • E-GÜVEN ve Turkcell işbirliğinde hazırlanan güvenli mobil elektronik imza hizmeti
 • E-GÜVEN test hizmetleriyle, işleyişi test edebilme ve problemleri anında çözebilme imkanı