Uzaktan Veri Alım Projesi – UVAP

Bilindiği gibi gayrimenkul değerleme şirketlerinin gözetim faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde yapılabilmesini amaçlayan Uzaktan Veri Alım Projesi (UVAP) hayata geçirilmiştir. UVAP kapsamında değerleme şirketleri, Sermaye Piyasası Kurumu’na iletmekle sorumlu oldukları bilgi ve belgeleri 11 Şubat 2013 tarihinden itibaren e-imza ile elektronik ortamda göndereceklerdir.

Her bir değerleme kuruluşu için, yönetim kurulu kararı ile belirlenmiş en az iki sorumlu değerleme uzmanı adına 4 Şubat 2013 tarihine kadar e-imza temin edilmesi gerektiği SPK tarafından duyurulmuştur.

Proje kapsamında sorumlu değerleme uzmanları UVAP’a özel, indirimli elektronik imzalarını, yetkili Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı olan E-GÜVEN’den temin edebileceklerdir.

Kısa süreli bu indirimden yararlanabilmek için;
www.e-guven.com/OnlineBasvuru.aspx adresindeki başvuru formunun açıklama satırına uvap indirim kodunun yazılması yeterlidir.