Sigorta Ekspertiz Raporlarında E-imza Kullanımı

Bilindiği gibi Hazine Müsteşarlığı’nın 11 Kasım 2011 tarihli ve 2011/19 sayılı ‘Motorlu Araç Sigortalarında Eksper Raporlarının Düzenlenmesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge kapsamında, düzenlenen eksper raporlarının elektronik imza ile imzalanarak gönderileceği ve Merkez’in veri tabanına kaydedileceğini belirtmiştir.

İlgili uygulama 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren başlayacaktır.

Elektronik imza başvurunuz için lütfen tıklayın.