PDF Signer Nedir

PDF Signer (Masaüstü PDF İmzalama Çözümü) 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca, PDF formatındaki dokümanları elektronik imza ile imzalama ve zaman damgası hizmeti alabilme amacıyla geliştirilmiş bir yazılımdır.

PDF Signer ile tek bir doküman imzalanabildiği gibi PDF formatında birden çok dokümanın yer aldığı klasörler seçilerek toplu imzalama da yapılabilir. İmzalanan dokümanlar otomatik olarak bilgisayar üzerindeki farklı bir klasöre gönderilebilir.

PDF Signer ile dokümanlara koordinat belirtilerek imza alanı eklenebilir, imza alanı içerisinde yer alacak metin ve imaj gibi içerikler uygulama ara yüzünden oluşturulabilir.

Ürün broşürü için lütfen tıklayınız.

PDF Signer’ın Bazı Özellikleri;

 • Microsoft .NET Framework dili kullanılarak geliştirilmiştir.
 • PDF dokümanlarının PADES formatında imzalanmasını sağlar.
 • Şifreli dokümanlarda, şifreyi açarak imzalama yapılabilir.
 • Dokümanlarda oluşturulacak imzalara zaman damgası ekler.
 • Tek tek doküman imzalama veya klasörde bulunan dosyaların tamamını imzalama seçenekleri mevcuttur.
 • İmza alanı içerisinde yer alacak “İmza Metni”, “Nedeni”, “Yeri”, “İmaj” gibi alanlar uygulama ara yüzünden girilebilir.

PDF Signer’ı Nerelerde Kullanabilirsiniz?

 • PDF formatında oluşturulmuş tüm dokümanların imzalanmasında,
 • Katılım ve eğitim sertifikalarının imzalanmasında,
 • Eğitim kurumlarının velilere imzalı olarak iletmesi gereken dokümanların imzalanmasında,
 • Laboratuvar raporlarının imzalanmasında,
 • Kalite dokümanlarının imzalanmasında,
 • Seri ve silsile şeklinde oluşturulan ve toplu imzalanması gereken PDF dokümanlarının imzalamasında kullanılabilir.