Bankacılık İşlemleri ve İmzala Gönder

 • Tüm bankalarla çalışma esnekliği,
 • Islak imzaya alternatif çözümler (e-imza, mobil imza,..),
 • Islak imza ve kağıt ile gelen kurum içi ve bankacılık süreçlerinde hız ve güvenlik,
 • İmzalayanlar arasında sıralı onay yapısı,
 • İmzalayan kişi ve imzalanan dokümana bağlanmış e-mail veya SMS ile uyarı sistemi,
 • Dokümanın gönderilmek istendiği lokasyonun (banka FTP’si, sFTP’si,…) tanımlanmış olması,
 • Kağıt ortamında oluşturulan verilerin depolanması,
 • Kendi bünyesinde sanal arşiv de bulundurmak istemeyen kurumlara alternatif çözümler,
 • Özellikle mobil yöneticiler için mobil ortamlardan da sisteme erişimin sağlanabilmesi,
 • Karmaşık bir teknolojiyle uğraşmadan iş uygulamalarında kontrol,
 • Kiralama modeli ile kurum içi veya kullanıcılar bazında herhangi bir kuruluma ihtiyaç duyulmaması,
 • Her bir kurum/banka için ayrı ayrı sistemler kullanılmayacak olması, tek bir çözüm ile çoklu iletişim,
 • Düzenli kullanım ile mevcut sisteme göre oluşan maliyetlerde ölçülebilir azalma