Tasdix Nedir

Tasdix, bilgisayar ortamındaki verilerinizin elektronik olarak damgalandığı zamanı ve o tarihten itibaren üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadığını gösteren, herhangi bir uyuşmazlıkta delil olarak gösterebileceğiniz bir zaman damgası uygulamasıdır.
 
Tasdix, özgün olduğunu veya hangi tarihte elinizde bulunduğunu kanıtlamanız
gereken durumlar için dokümanlarınıza zaman damgası vurur.
 
Başta fikir ve sanat eseri sahipleri olmak üzere pek çok kişi, çalışmalarının ya da fikirlerinin çalınacağından, izinsiz kullanılacağından endişe eder. Bu nedenle de belgeler üzerinde zaman bilgisi elde etmek için çeşitli kurumlarda onaylatmak ya da kendi kendine iadeli taahhütlü olarak göndermek gibi yöntemleri kullanır. Günümüzde ise 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu doğrultusunda Tasdix'in yaptığı damgalama, yasal merciler tarafından kabul gören bir işlem haline gelmiştir.
 
Tasdix Masaüstü yazılımını kullanarak bilgisayar ortamındaki her tür dokümanınıza zaman damgası vurabilirsiniz. Böylece,
  • Tek bir tıkla,
  • Herhangi bir kuruma ihtiyaç duymadan,
  • Düşük maliyetli bir şekilde,
  • Bilgilerinizi kimseye göstermeden,
  • Mesai saatleri ya da tatil günlerine bağımlı olmadan,
  • Yerinizden dahi kalkmadan dokümanlarınızı Tasdix'leyebilirsiniz.

Detaylı bilgi için www.tasdix.com

Ürün broşürü için tıklayın.

egüven Türkekul Hukuk Bürosu'ndan Av. Erdem Türkekul sorumuzu yanıtladı: Ülkemizde fikri hakların korunmasıyla ilgili yaşanan sorunların en önemlilerinden biri hak sahipliğin kanıtlanmasıdır. Uygulamada hak sahipliğinin kanıtlanması için, eserin noterde suretinin çıkarılması, iadeli taahhütlü mektupla eser sahibinin eseri kendine yollaması gibi masraflı ve içeriğin gizliliği açısından güvenli olmayan çeşitli yöntemler kullanılıyor. Bu yöntemlerin tümünün ortak noktası eserin oluşturulma anı ile ilgili zaman bilgisinin kayıt altına alınması ve bunun mahkemelerde delil olarak kullanılabilmesi. Tasdix, Elektronik İmza Kanunu ile tanımlanan ve yasal geçerliliği bulunan bir zaman bilgisi elde etmeye yarayan sayısal zaman damgalarını kullanarak, eserin oluşturulma anını kanıtlayabilecek nitelikte delil elde edilmesini sağlıyor. Bunu sağlarken, benzer yöntemlerden farklı olarak, eserin içeriğini sizden başka kimsenin görme ihtimali olmadığı için, eserin gizliliği korunuyor; tüm süreç içeriğin büyüklüğünden, veri formatından, yazılı ve görsel formatlarda sayfa sayısından bağımsız olarak, oldukça düşük bir maliyetle gerçekleştiriliyor ve tüm bu işlemler bilgisayarın başından kalkmadan, anında yapılabiliyor. Bu sebeplerle Tasdix'in fikri hakların korunmasında etkin bir araç olarak kullanılacağına inanıyoruz.”