E-İmza Nasıl Alınır

Elektronik imza oluşturmak için kullanılacak olan Nitelikli Elektronik İmza Sertifikaları 5070 Sayılı Elektronik İmza Yasası uyarınca Telekomünikasyon Kurumu'na bildirimini yapmış ve Türkiye'de bu Nitelikli Elektronik Sertifikaları vermeye yetkili "Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılara” (ESHS) yapılacak başvuru ile alınabilir.

E-imza başvurusu nasıl yapılır?

(*) Paket içerisinde nitelikli elektronik sertifika, kart okuyucu, kurulum CD si, sözleşmeler ve başvuru formu yer alır